Ondersteuning


Het Josephhuis is een jong initiatief en heeft de hulp van anderen hard nodig. Wilt u het Josephhuis ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren!

We vinden het belangrijk dat het Josephhuis wordt ondersteund met gebed. Neem contact met ons op als je hieraan wilt deelnemen.

Daarnaast doen wij ook een beroep op mensen om het Josephhuis financieel te ondersteunen. Om het Josephhuis voor bewoning geschikt te maken heeft er onlangs een grote verbouwing plaats gevonden. Dit vroeg om een aanzienlijke investering en er zijn diverse fondsen bereid geweest deze verbouwing financieel te ondersteunen. Deze verbouwing was een eerste begin, waarbij het bestuur van het Josephhuis en de St. Josephparochie hopen dat het Josephhuis zich later verder kan ontwikkelen. Als u wilt helpen door het Josephhuis financieel te ondersteunen, is uw donatie van harte welkom. Het Josephhuis is een kerkelijke instelling en beschikt daardoor over een ANBI status.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL39 INGB 0006 7937 80 t.n.v. Het Josephhuis o.v.v. ‘Gift’.

Copyright © Het Josephhuis | Privacyverklaring